• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Praat morgen mee over "zorgen voor elkaar in Berghem"

In navolging op de succesvolle zorgcooperatie in o.a. Herpen, wil Dorpsraad Berghem , in samenwerking met RIGOM, Aanzet, Vivaan, BrabantZorg, KBO-Brabant en Gezondheidscentrum Berghem met inwoners in gesprek om te horen of er behoefte bestaat om ook hier in Berghem een dergelijk burgerinitiatief te realiseren. Alle inwoners uit Berghem zijn hiervoor van harte welkom om mee te praten op dinsdag 16 juni om 19.15 in de Berhcplaets. De noodzaak om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden roept bij velen de vraag op: “hoe organiseren we de nodige zorg voor onszelf, ons gezin, onze ouders en grootouders”. Gemeenten en burgers hebben de taak om met minder geld de toenemende zorg-vragen op te lossen.

Er zal steeds meer beroep gedaan moeten worden op eigen verantwoordelijkheid en hulp van goedwillende me-deburgers. Iedere gemeenschap zoekt naar mogelijkheden om op een passende wijze de noodzakelijke hulp voor haar inwoners te organiseren. Zo zien we in veel dorpen zorgcoöperaties ontstaan waar inwoners op vrijwillige basis hulp en ondersteuning leveren aan mede bewoners. Zo functioneert in Herpen al enige tijd de zorgcoöperatie 'Het Land van Herpen', met als doel samen te zorgen dat iedereen in het dorp kan blijven wonen, ook als zorg noodzakelijk wordt. Zie voor meer informatie www.zorgcooperatieherpen.nl

Een zorgcoöperatie bestaat veelal uit leden, die samen voor elkaar willen zorgen op het onverwachte moment dat dringende hulp nodig is. Want dat kan iedereen overkomen, zowel jong als oud. Iedere inwoner van Berghem is dan ook van harte welkom om mee te praten, ideeën te bespreken en uw mening te laten horen.