• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Wilt u iemand voordragen voor een lintje in 2016

Er zijn in onze gemeente veel vrijwilligers die op een bijzondere manier maatschappelijk actief zijn en die misschien wel voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen. Het gaat dan om mensen die al jarenlang (minimaal 20 jaar) in één of meerdere (bestuurs)functie(s) actief zijn. Of om personen die bijzondere prestaties of inspanningen hebben geleverd die erg belangrijk zijn voor de maatschappij.

Hoe werkt het?
• Het is verstandig om eerst met de gemeente te overleggen of uw voordracht kans maakt. Neem daarvoor contact op met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevrouw Anja Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 14 0412.
• Daarna kunt u op www.lintjes.nl het formulier invullen.
• Nadat u iemand heeft voorgedragen gaat de kabinetschef op onderzoek uit.
• Daarna stuurt de burgemeester een aanbeveling naar de Commissaris van de Koning die daarna zijn aanbeveling doorstuurt naar het Kapittel in Den Haag. Deze instantie adviseert de Minister die dan uiteindelijk beslist of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. Een vrij lang traject dus.
• Uw voordracht moet dan ook uiterlijk 1 juni 2015 bij de gemeente zijn ingediend.

Vragen?
Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevr. Anja Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 14 0412