• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Echt alles over carnavalvieren in "het carnavalsboek"

hetcarnavalsboekHet komt zelden voor dat er een boekwerk over carnaval in Nederland verschijnt. De laatste keer was 30 jaar geleden.  In Hét Carnavalsboek is uitvoerig aandacht besteed aan de viering in alle provincies. Iedere gemeente met een viering is beschreven. Ook het Knollenrijk komt hier dus aan bod! Dat was mogelijk omdat bijna alle verenigingen en stichtingen met een prins en een optocht uit Nederland en Vlaanderen hebben meegedaan aan het onderzoek naar de toekomst en de vitaliteit van het feest.

Er hebben ongeveer 1.200 verenigingen een vragenlijst ingevuld die 30 vragen telde en het karakter had van een vitaliteitsmeter. De uitkomsten zijn verwerkt in het slothoofdstuk. Per provincie is vastgesteld hoe de carnaval ervoor staat; hoe het aantal verenigingen zich sinds 1982 heeft ontwikkeld (een zogenaamde verlies- en winstrekening) en hoe groot de ‘carnavalsdichtheid’ is. Verder is in dit hoofdstuk, ondersteund door tabellen en grafieken, aangegeven hoe verenigingen aankijken tegen verleden, heden en de toekomst.

Dankzij deze brede aanpak kon het ‘carnavalslandschap’ compleet in kaart gebracht worden. Uiteraard zijn ook de gereputeerde carnavalscentra uitvoerig besproken.
 
Het boek sluit af met een blik op de toekomst onder meer gebaseerd op een sterkte en zwakte analyse. De auteurs pleiten ervoor te zorgen dat het feest zijn unieke karakter behoudt en noemen de carnavalisering van allerlei feesten in de loop van het jaar een bedreiging is voor dit bijzondere volksfeest.

Hét Carnavalsboek kan mensen inspireren om initiatieven te ontplooien in hun eigen woonplaats en laat zien dat carnaval niet zo maar een feestje is. De overeenkomst tussen de schrijvers Theo Fransen en Sander Mattheijssen is dat ze beide begeesterde carnavalisten zijn. Ondanks het leeftijdsverschil van bijna 50 jaar delen ze de overtuiging dat carnaval een uniek volksfeest is, dat met zorg gekoesterd moet worden en voor de toekomst bewaard moet blijven.

Het boek is online te koop via www.hetcarnavalsboek.nl