• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Bergs Bos, aan de overkant van de weg is pas 'van Oss'

Gemeente Oss en de Osse werkgevers willen gezamenlijk 20 hectare bos aanplanten tussen 2024 en 2026. Zij doen dit samen met zoveel mogelijk partijen zoals omwonenden, het onderwijs, dorps- en wijkraden en vrijwilligersorganisaties. Het project is een unieke samenwerking tussen al deze partijen. Op woensdag 28 februari gaan de eerste boompjes de grond in! Gemeente Oss, Stichting Bos van Oss, dorpsraad Berghem, vertegenwoordigers van Osse werkgevers en andere betrokkenen

planten dan de eerste bomen van het Bos van Oss. Landschapsbeheer Oss is al volop bezig met de voorbereidingen. Kinderen van lokale basisscholen worden uitgenodigd uit om een boom te planten. Immers, een boom plant je voor de komende generaties. Dorpsraad Berghem coördineert deze actie in Berghem.

Kinderen die een boompje willen planten, kunnen zich binnenkort opgeven via de site www.dorpsraadsberghem.nl en ook via Mooiberghem. De organisatie hoopt zoveel mogelijk kinderen hierbij te betrekken. Dus houdt deze week de twee websites in de gaten. Er is een beperkt aantal kinderen die een boom kan planten.

Een prominente VDG-er stuurde dit naambordje: Bergs Bos, aan de overkant van de weg is pas 'van Oss', naar Mooiberghem. Wel dapper en gewaagd, maar hij heeft wel gelijk! Gemeente Oss en de Osse werkgevers gaan op meerdere plaatsen in de gemeente Oss bos aanleggen. Het bos wordt steeds genoemd 'bos van Oss'. Maar Berghem blijft Berghem! Voor De Gemeenschap Bergs Blok en Dorpsraad Berghem maken zich sterk voor de naam 'Bergs Bos'! En daar sluit Mooi Berghem zich bij aan.