• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

De week tegen eenzaamheid in Berghem gaat in met als motto 'Kom er bij'

Sinds 2010 vindt elk jaar vanaf de laatste donderdag in september de Week tegen Eenzaamheid plaats. Het is een week vol met activiteiten die sociale contacten en sociale netwerken stimuleren. De Week vindt overal in Nederland plaats; ook in Berghem. De Week tegen Eenzaamheid vraagt aandacht voor eenzaamheid en zorgt voor concrete activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen. Dit jaar vindt de Week tegen Eenzaamheid plaats van donderdag 28 september tot en

met woensdag 4 oktober. De Week wordt landelijk geïnitieerd vanuit het VWS-programma Eén tegen eenzaamheid.

Eenzaamheid is in Nederland een groot maatschappelijk probleem van ongekende omvang. Het aantal Nederlanders die zich eenzaam voelen is gestegen naar ruim 47%. Ondanks dit hoge percentage, hebben de afgelopen jaren ook duidelijk gemaakt dat een klein gebaar het verschil kan maken om iemands eenzaamheid te verminderen. Door echt contact met elkaar te hebben, zorgen we dat mensen zich weer verbonden voelen.

Ook in Berghem is de bereidheid om eenzaamheid te doorbreken en verbinding te creëren groot. We zien dat er de afgelopen periode ontzettend veel maatschappelijk initiatief is ontstaan om verbondenheid tussen mensen mogelijk te maken. Van een wekelijkse en maandelijkse ontmoetingsplek in de Berchplaets, tot een wekelijkse fiets-, wandel-, eet- of biljartgroep.

Het gaat hierbij vaak om activiteiten, om mensen met elkaar te verbinden en te activeren. Het gaat om activiteiten waar men graag bij wil zijn, omdat het er gezellig is, waar mensen omzien naar elkaar en je ook echt welkom bent. Op deze wijze draagt o.a. Berghsleven, de Berghse Buurtplaets, de Herfstzon, Vrouwen Contact, de Zonnebloem, ONS welzijn en het comité zieken en gehandicapten Berghem allemaal bij aan het voorkomen en terugdringen van eenzaamheid in Berghem. Dat is hartverwarmend!

In de week tegen eenzaamheid zijn er speciale programma’s voor eenzame en kwetsbare ouderen en worden bepaalde activiteiten door de Werkgroep Eenzaamheid Berghem (Berghsleven, Zonnebloem en ONS welzijn) extra in het zonnetje gezet.

Zondag 1 oktober:
Berghem Ontmoet, met een speciaal optreden van Rini Boeijen met liedjes en verhalen over Bê ons thuis.
Aanvang 13.30 uur
Locatie: De Berchplaets
Kosten: 7,- euro per persoon incl. warme hap

Dinsdag 3 oktober.
Wandelgroep in de Herpenduin.
Aanvang: 10.00 uur (wekelijks)
Locatie: Parkeerplaats Hoesschenbosch Theater

Dinsdag 3 oktober.
Berghse Buurtplaets
Aanvang: 14.00 uur (wekelijks)
Locatie: De Berchplaets

Samen eten , Schuif gezellig aan.
Aanvang: 17.30 uur (wekelijks)
Kosten: 9,50,- euro
Locatie: De Berchplaets

Donderdag 5 oktober
De Berghsetafel voor en met elkaar
Aanvang: 14.00 uur (wekelijks)
Locatie: De Berchplaets

Samen blijven we in Berghem werken om de eenzame en kwetsbare inwoners te bereiken. Dat doen we ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, programma’s en activiteiten en waar nodig en waar kan werken we samen om hen te bereiken.

Werkgroep Eenzaamheid Berghem