• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Deze week is de uitgave “Rondom de Toren van Berghem” verkrijgbaar!

Al meer dan 10 jaar staan de muur en het gebouwtje in de pastorietuin in Berghem op de discussieagenda. Heemkundigen en deskundigen gaven hun mening en sommigen zagen in het gebouwtje kenmerken van een lijkenhuisje. Deze publicatie geeft antwoord op de vraag: schuurtje of baarhuisje. Bert Akkermans en Gerrit Laurenssen deden vanaf herfst 2009 uitgebreid onderzoek naar de situatie en

locatie; zij hadden vanaf de ‘ontdekking’ hun twijfels over het gebouwtje en de functie ervan. Zij raadpleegden diverse archieven en het kadaster over de historie van de betreffende percelen, bebouwing en het beschreven gebruik.

Na uitgebreid onderzoek van raadsbesluiten, -verslagen, correspondentie en daarnaast het bestuderen van diverse kadasterkaarten, hulpkaarten en leggerartikelen konden deze heemkundigen alleen maar concluderen dat het een gewoon ‘schuurtje’ kon zijn! Deze gebruiksfunctie wordt bij het kadaster in dienstjaar 1904 voor het eerst bij het betreffende perceel genoteerd. Recenter onderzoek leverde meer dan voldoende nieuw materiaal op, om het eerder verschenen verslag nog eens te herzien.

Bert Akkermans vulde die eerste uitgave aan en herschreef het verhaal over het schuurtje, dat al “een kleine 120 jaar dienstbaar is aan de bewoners van de pastorie” en is om die reden alleen al een monumentale status waard!

“Rondom de Toren van Berghem” is verkrijgbaar bij Primera Van Alebeek in Berghem. Een uitgave van 24 pagina’s in kleur op A4 formaat, voor de prijs van 6 euro.

Veel leesplezier,
Bert Akkermans