• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Beëindiging TV Berghem, helaas geen doorstart!

Halverwege oktober 2021 kondigde TV Berghem aan dat we per 31 oktober 2021 zouden stoppen met de uitzendingen van TV Berghem. Ook gaven wij aan dat we met enkele partijen nog in gesprek waren om te kijken of TV Berghem levensvatbaar is. Nu die gesprekken zijn afgerond zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet haalbaar is. Het bestuur blijft dus bij haar besluit om te stoppen en komt er na 25 jaar lokale TV, met unieke

beelden van het verenigingsleven in Berghem en mooie interviews met interessante mensen, een einde aan kanaal 62 op Caiway.

Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook, aan het tot stand komen van de uitzendingen die TV Berghem heeft mogen maken.

Bestuur TV Berghem

Vrijwilligers TV Berghem

tvberghem2vrijwilligersgroep31okt2021