• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

1e Goede Doelen Week Berghem gaat binnenkort van start!

Dit jaar zal voor het eerste in Berghem de Goede Doelen Week plaatsvinden.In het afgelopen jaar is in Berghem Stichting Goede Doelen Week Berghem opgericht. Hierover heeft u al eerder wat kunnen lezen. Stichting Goede Doelen Week Berghem combineert 15 collectes, die jaarlijks in Berghem collecteren, tot één gezamenlijke collecteweek. Alle deelnemende fondsen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Het zijn fondsen op het gebied van gezondheid of maatschappelijk welzijn.

Met de opbrengst van de collecte worden activiteiten van de fondsen ondersteund zoals wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes of maatschappelijke activiteiten. De stichting wil met deze gezamenlijke collecte meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van inwoners vergroten, zodat we de deelnemende goede doelen financieel kunnen blijven ondersteunen.

 

In de afgelopen periode is door het bestuur een aantal informatieavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn alle coördinatoren en collectanten geïnformeerd over de praktische gang zaken tijdens de Goede Doelen Week.

In de week van 13 tot en met 17 september worden huis-aan-huis enveloppen bezorgd met daarin een begeleidende brief, een retourformulier en een retourenvelop.
In die brief wordt uitgelegd hoe u aan de deelnemende goede doelen kunt schenken. Bij de brief is een retourformulier bijgevoegd waarop de 15 goede doelen vermeld staan samen met tekst waar het geld aan besteed gaat worden. Achter elk goed doel is een ruimte waar genoteerd kan worden welk bedrag u voor dat doel wilt schenken. Wanneer er alleen een totaalbedrag ingevuld wordt zal het bedrag gelijk verdeeld worden over de 15 deelnemende doelen. Er hoeft nergens een naam genoteerd worden, zo blijft de gift anoniem!

In de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 september worden de retourenveloppen weer huis aan huis opgehaald door de collectant met een verzegelde collecte-emmer en voorzien van een legitimatiekaart.

Digitaal Schenken
U kunt ook digitaal schenken.
Wanneer u een bedrag overmaakt via een bankoverschrijving of u scant de QR-code dan wordt het bedrag dat u overmaakt gelijk verdeeld over de 15 deelnemende doelen. Het is dan niet mogelijk om per goed doel aan te geven welk bedrag moet worden overgemaakt.

Zorgt u dat de envelop klaar staat voor de collectant?
In de week van 20 tot 25 september kunt u een collectant verwachten die zich kan legitimeren en die met een collecte- emmer de retourenvelop bij u op komt halen.

Collectant gemist?
Mocht u de collectanten hebben gemist, dan kunt u de envelop afgeven bij één van de onderstaande adressen. Dit kan tot en met zaterdag 25 september op de volgende plaatsen:
Jumbo Burgemeester van Erpstraat
Jumbo Meester Gielenplein
Fitness 4 All Koolzaadweg

We hopen op uw medewerking!
Alvast dank namens het bestuur

Poster A4 GDW 8 2021