• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Maaibeleid ligt onder vuur, afspraken worden niet nagekomen!

Het is weer 'maaitijd'. De gemeente maait heel wat grasvelden en stroken, maar of dat op de juiste manier gebeurd is een tweede. Op het fietspad vanaf de Fonkeling naar de hei ligt veel gras. Dat is gevaarlijk als dat blijft liggen. En dat ligt er al een paar dagen. Buiten het gras ligt nog allerlei zwerfafval zoals plastic, hout en blikjes wat door het maaien is versnipperd. En dat is niet de bedoeling. Degene die

het gras maait hoort eerst het zwerfafval op te ruimen alvorens ze gaan maaien.

Dat is afgesproken in het maaibeleid. In de praktijk blijkt dit helaas niet te gebeuren. Dit gebeurt niet alleen in Berghem, maar ook in Oss. Dus is er voor de gemeente Oss werk aan de winkel, want het maaibeleid ligt al langer onder vuur!