• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Stichting Canon van Berghem per 1 oktober opgeheven

De bij notariële akte (statuten) op 25-08-2017 opgerichte Stichting Canon van Berghem heeft besloten om de stichting op te heffen middels uitschrijving per 01-10-2020 uit het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel. De doelstelling van de Stichting Canon van Berghem bij oprichting was: “het vastleggen van de geschiedenis van Berghem en geactualiseerd weergeven middels een website en andere media, en het verrichten van alle verdere

handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”. De Stichting Canon van Berghem is er in de afgelopen drie jaar sinds de oprichting niet in geslaagd om deze doelstelling -naar haar oordeel voldoende- te verwezenlijken.

 

De subsidiënten, gastauteurs en sympathisanten welke de Stichting Canon van Berghem de afgelopen jaren in welke vorm dan ook ondersteund hebben, worden hiervoor hartelijk bedankt.

Het positieve vermogen van de Stichting Canon van Berghem komt -in lijn met de Stichtingsstatuten- ten goede aan: de Heemkundevereniging Berchs-Heem te Berghem.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers tevens het (opgeheven) bestuur;
Leo van Oorsouw,
Theo Kuijpers,
Jan van Leest,
Bert Akkermans.