• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Wilt u iemand voordragen voor een lintje in 2021?

Dit jaar was ee lintjesregen vanwege het coronavirus heel anders. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans is bij mensen thuis langs geweest om te vertellen dat zij een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dus dit jaar was het op een hele bijzondere manier. Iedereen die een persoon heeft voorgedragen voor een lintje wil zij hiervoor hartelijk bedanken. Van dit soort initiatieven is zij als burgemeester afhankelijk.

Ook voor 2021 kunt u weer mensen voordragen. Er zijn in onze gemeente veel vrijwilligers op een bijzondere manier maatschappelijk actief. Zij kunnen voor een Koninklijke onder- scheiding in aanmerking komen. Het gaat dan om mensen die al jarenlang (minimaal 20 jaar) in één of meerdere (bestuurs)functie(s) actief zijn. Of om personen die al vele jaren bijzondere prestaties of inspanningen hebben geleverd die erg belangrijk zijn voor de maatschappij.

Hoe werkt het?

• Het is verstandig om eerst met de gemeente te overleggen of uw voordracht kans maakt. Neem daarvoor contact op met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevrouw Anja Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 14 0412.
• Daarna kunt u op www.lintjes.nl het formulier invullen.
• Nadat u iemand heeft voorgedragen gaat de kabinetschef op onderzoek uit.
• Daarna stuurt de burgemeester een aanbeveling naar de Commissaris van de Koning die daarna zijn aanbeveling doorstuurt naar het Kapittel in Den Haag. Deze instantie adviseert de Minister die uiteindelijk beslist of de aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd. Een vrij lang traject dus.
• Uw voordracht moet vóór zaterdag 20 juni 2020 bij de gemeente zijn ingediend.

Vragen?
Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen met de kabinetschef van de gemeente Oss, mevr. Anja Kleinpenning- Loosschilder, telefoon 0412.629235

www.oss.nl