• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Knollenrijk onthult geen prins, maar schrijft carnaval nog niet af

Stichting Carnaval Berghem (SCB) onthult geen nieuwe prins en adjudant voor het komende carnavalsseizoen. De huidige situatie rondom het coronavirus zorgt voor te veel beperkingen en onzekerheden om een nieuw duo te kunnen onthullen en te bieden wat het verdient. Prins Dave I en zijn adjudant Geert-Jan blijven in het komende jaar de scepter zwaaien in het Knollenrijk.

Of carnaval in Berghem überhaupt doorgaat, is erg afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19. Besluitvorming hierover is niet alleen aan het bestuur van SCB. We zijn ook afhankelijk van wat de lokale horeca doet en van de mening van de vrijwilligers die onze activiteiten organiseren of ondersteunen. Bovendien is carnaval in het Knollenrijk veel meer dan alleen vier dagen feesten. Van oktober tot en met maart organiseren we diverse activiteiten voor jong en oud.

We vinden het nog veel te vroeg om nu voor alle activiteiten een definitief besluit te nemen. We bekijken per evenement, in overleg met de betreffende commissie, of het verstandig is om het door te laten gaan. We zoeken hierbij niet de grenzen op, maar wel de mogelijkheden. Waar nodig stemmen we de opzet van het evenement af op de actuele richtlijnen, om de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers en bezoekers te borgen.

Zo hebben we in overleg met commissie Openbare Verkoop, die traditioneel eind oktober plaatsvindt, besloten om de rommelmarkt af te gelasten, maar is de intentie om de veiling wel door te laten gaan. De commissies Jeugd, Pronkzitting, Jeugdoptocht en Verlichte Optocht, onderzoeken momenteel verschillende scenario’s om hun evenementen coronaproof te organiseren.

Daarbij wegen we uiteraard de kosten en inspanningen af tegen de baten en het beoogde plezier. Als die niet meer in balans zijn, of als de maatregelen plotseling veranderen, kan het zijn dat we geplande evenementen alsnog moeten afgelasten. Vooralsnog laten we ons leiden door het nieuwe thema en gaan we uit van een carnaval waar nog steeds muziek in zit.

Bestuur Stichting Carnaval Berghem