• toplente06
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Provinciale staten en waterschapsverkiezingen komen er aan!

De provinciale staten en waterschapsverkiezingen komen er aan! Op verschillende plaatsen in Berghem zijn de verkiezingsborden al geplaatst met alle deelnemende partijen. Op woensdag 20 maart is het zo ver en inwoners mogen dan kiezen wie er in de nieuwe provinciale staat en in het waterschap komt. Voortaan worden de leden van de provinciale staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen.

De leden van de provinciale staten worden eenmaal in de 4 jaar rechtstreeks gekozen. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten vonden plaats op 18 maart 2015. De volgende verkiezingen zijn dan nu op 20 maart 2019.

Provinciale Staten kiest leden Eerste Kamer

De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. De Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van alle Provinciale Staten. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat is heel belangrijk welke partijen en met hoeveel mensen er in de Eerste kamer komen.

U gaat toch ook stemmen? Meer infomatie en wat houdt het in: waterschapsverkiezingen en provinciale staten