• lente2018piekenhoef01
  • karikaturennr9tot12
  • lente2018piekenhoef02
  • karikaturen1e42017
  • regenboog
  • karikatuurversie2totnr8
  • 2017lente03

Drukbezochte openbare vergadering dorpsraad Berghem

Het was dinsdagavond een drukbezochte openbare vergadering van de dorpsraad Berghem. De vergadering had twee aparte gedeeltes over de buurtwhatsapp en over het hondenbeleid. De handhavers en de wijkagenten kwamen aan het woord over het honden(poep)beleid. Ook werd ingegaan over vragen vanuit het publiek. Daarna werd uitvoerig gesproken over de buurtwhatsapp. Mensen die deelnemen in de whatsapp-groep kunnen berichten plaatsen van verdachte situaties zoals inbraak, vandalisme en

Dorpsraad verslag openbare vergadering 20 januari

De eerste openbare vergadering in 2016 van de dorpsraad Berghem vond plaats op 20 januari jl. in de Berchplaets. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde; Hondenlosloopterreinen, uitlaatregels, presentatie sociaal team, begroting en subsidietoekenning, mededelingen gebiedsbeheer, mededelingen dorpsraad en vragen van bewoners. In het verslag kunt u teruglezen wat er zoal wordt besproken tijdens deze vergaderingen. Lees het eens rustig door, en wellicht bent u er volgende keer ook bij om deel te nemen.

Uitnodiging openbare vergadering 10 dec. Dorpsraad Berghem

Geachte inwoners van Berghem, Hierbij zou ik u graag uitnodigen voor onze openbare vergadering van donderdag 10 december a.s. Er staan een aantal presentaties op het programma: - Rabobank koppelt nog wat vragen terug en geeft op een aantal punten een update, - Presentatie spreekuur steunpunt Vrijwilligerswerk Oss, - Presentatie over nieuw sociaal team ‘Ons Welzijn’ - Stand van zaken ‘Zorg voor Elkaar’ Vanzelfsprekend zijn er ook de vaste onderdelen, zoals de mededelingen van de afdeling gebiedsbeheer van de gemeente Oss en de wijkagent.

Uitnodiging Openbare Dorpsraad vergadering 12 november

Geachte inwoners van Berghem,De dorpsraad nodigt u graag uit voor de openbare vergadering van donderdag 12 november a.s om 19.30 uur. Naast een aantal vaste onderdelen tijdens de bijeenkomst, vraag ik speciaal aandacht voor de presentatie van de Rechtswinkel Oss. Gedurende een aantal maanden is de Rechtswinkel Oss nu actief in de Berchplaets en men wil ons graag vertellen, hoe een en ander nu verloopt.Vanzelfsprekend zal er genoeg ruimte zijn voor uw vragen en/of opmerkingen. De dorpsraad Berghem hoopt u te mogen ontmoeten. Want u weet: ‘de dorpsraad is er voor u!’