• lente2018piekenhoef01
  • karikaturennr9tot12
  • lente2018piekenhoef02
  • karikaturen1e42017
  • regenboog
  • karikatuurversie2totnr8
  • 2017lente03

Dorpsraad Berghem zoekt meedenkers over de ‘Groene Zone’

De dorpsraad Berghem nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst over de Groene Zone op woensdag 13 april a.s.. Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met bewoners kijken, waar de kaders liggen voor de inrichting van het gebied grenzend aan de Osseweg, de N329, ’t Reut en de Spaanderstraat. Vooral direct betrokken bewoners, maar ook andere inwoners van Berghem, wordt gevraagd om met elkaar een zo goed mogelijke invulling te geven aan dit gebied. Er zullen presentaties gehouden worden door de projectleider van de gemeente. Samen met de landschapsarchitecte en IVN is er volop gelegenheid om met ons van gedachten te wisselen.

Nieuw logo voor Dorpsraad Berghem

Vorig jaar is Dorpsraad Berghem begonnen met een nieuwe en frisse samenstelling. Zij vonden het daarom ook tijd worden voor een modern logo en dit is het resultaat! De achterliggende gedachte van het nieuwe logo: De gebruikte symbolen zijn een interpretatie van ‘mensen’ die in overleg zitten. Door de plaatsing van de symbolen, kun je er ook blije zwaaiende mensen in zien. De kleuren staan voor diversiteit aan

Dorpsraad Berghem geeft negatief advies over het windmolenpark

Dorpsraad Berghem geeft een negatief advies over windmolenpark ten noorden van Elzenburg de Geer. Dorpsraad Berghem publiceerde onderstaande op hun facebookpagina.

Geacht college, naar aanleiding van uw verzoek d.d. 17 februari 2016 om advies uit te brengen over het voorgenomen raadsvoorstel voor een windpark ten noorden van Elzenburg de Geer, berichten wij u het volgende. De dorpsraad Berghem geeft een negatief advies over het voorgenomen voorstel.De reden van het negatieve advies is de locatie waar het windpark zou moeten worden gebouwd. De dorpsraad Berghem wil de politiek die een beslissing moet nemen of er wel of geen windpark komt