• lente2018piekenhoef01
  • karikaturennr9tot12
  • lente2018piekenhoef02
  • karikaturen1e42017
  • regenboog
  • karikatuurversie2totnr8
  • 2017lente03

Advies Dorpraad Berghem inzake mestverwerkingbedrijf

De dorpsraad Berghem heeft haar standpunt gegeven over het mestverwerkingbedrijf. Het mestverwerkingbedrijf komt volgens de plannen te liggen op industrieterrein Elzenburg. Dorpsraad Berghem heeft zich uitgesproken tegen de komst, zeker wanneer dit gepaard gaat in combinatie met de geplande komst van een windmolenpark op het terrein Elzenburg-De Geer. Onderstaande advies en brief ging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

Verzoek om informatie buurtwhatsappgroepen in Berghem

Tijdens een openbare vergadering van de dorpsraad Berghem, is er aandacht gegeven aan het onderwerp buurtwhatsappgroepen. Inmiddels weet de dorpsraad, dat er al diverse groepen actief zijn in Berghem, maar ze hebben nog niet alle groepen in beeld. Graag wil de dorpsraad weten, waar deze groepen zich bevinden. Er kunnen dan centraal bordjes aangevraagd worden bij de gemeente, die aan de lantaarnpalen bevestigd kunnen worden. Laten

Dorpsraad Berghem plaatst bankje bij Gezondheidscentrum

Afgelopen vrijdag zijn er twee mooie banken geplaatst bij het gezondheidscentrum in Berghem. Dorpsraad Berghem heeft er eentje voor haar rekening genomen en de andere is van de Gemeente Oss. Ook zijn er bomen geplant. De dorpsraad heeft ervoor gezorgd dat de bomen op de stoep geplant zijn. Oorspronkelijk was de bedoeling, dat deze bomen op de parkeerplaatsen zouden komen. Dat vond de dorpsraad niet zo'n goed idee. Iedere parkeerplaats

Uitnodiging, vanavond openbare Vergadering Dorpsraad Berghem

Namens voorzitters Eric Remmerswaal nodigt Dorpsraad Berghem u uit voor het bijwonen van de openbare vergaderin in Dorpshuis De Berchplaets. Het wordt een afwisselende avond waarbij vele onderwerpen aan de orde zullen komen. Vanzelfsprekend kunt u ook met uw opmerkingen/aandachtspunten en vooral ook positief nieuws bij ons terecht. De vergadering vindt plaats in zaal de Meer (2e verdieping, met lift bereikbaar) op Donderdag 19 mei 2016 vanaf 19.30 uur. Wij hopen op een grote opkomst en geven u graag alvast de volgende onderwerpen door.